DAVET

Değerli meslektaşlarımız,

Bu yıl üçüncü Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi'ni 29 Eylül-3 Ekim 2021 tarihleri arasında yine Muğla, Sarıgerme Hilton Dalaman Otel’de yapacağız.

Bilimsel programda Endokrinoloji, Metabolizma Hastalıkları ve Diyabet alanında klinik yaklaşımlar ile güncel konular ve gelişmeler yer alacaktır. Kongremiz 29 Eylül Çarşamba günü Tip 2 Diyabet Farmakolojik Tedavi Kursu ile başlayacak, sonrasında ikisi ana salon, bir tanesi yan salon olmak üzere 3 salonda paralel olarak devam edecektir. Kongremiz, konusunda uzman bilim insanlarının güncel konu ve yenilikleri olgu örnekleri ile sizlerle paylaşacağı bir bilimsel platform olacaktır.

COVID-19 enfeksiyonu pandemi sürecinde yaşanan olağanüstü dönem şartlarında maalesef 2020 yılında bir araya gelemedik. 2021 yılının ikinci yarısında Hilton Dalaman Otel’de bir araya gelmek dileğiyle sağlıklı günler dileriz.

Saygı ve sevgilerimizle,

Prof. Dr. Mustafa Araz
Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Başkanı

KURULLAR

Yönetim Kurulu

Başkan

Dr. Mustafa Araz

Başkan Vekili

Dr. Habib Bilen

Genel Sekreter

Dr. Derun Taner Ertuğrul

Sayman

Dr. Adnan Gökçel

Üyeler

Dr. Şakir Özgür Keşkek
Dr. Hakan Korkmaz
Dr. Aliye Pelin Tütüncüoğlu

Bilimsel Kurul

Dr. Emin Murat Akbaş
Dr. Barış Akıncı
Dr. Şebnem Aktaran
Dr. Mustafa Araz
Dr. Esra Ataoğlu
Dr. Semra Aytürk
Dr. Göksun Ayvaz
Dr. Okan Bakıner
Dr. Sema Basat
Dr. Mehmet Baştemir
Dr. Zeynel Beyhan
Dr. Habib Bilen
Dr. İlyas Çapoğlu
Dr. Ayşe Çarlıoğlu
Dr. Kürşat Dal
Dr. Nevin Dinçağ
Dr. Nilgün Güvener Demirağ
Dr. Berrin Çarmıklı Demirbaş
Dr. Ferhat Deniz
Dr. Cevdet Duran
Dr. Mehmet Ali Eren

Dr. Yunus Erdem
Dr. Oktay Ergene
Dr. Halil Önder Ersöz
Dr. Derun Taner Ertuğrul
Dr. Ramazan Gen
Dr. Adnan Gökçel
Dr. Kamile Gül
Dr. Sibel Güldiken
Dr. Eren Gürkan
Dr. Feridun Karakurt
Dr. Kubilay Karşıdağ
Dr. Ahmet Kaya
Dr. Cüneyt Kayaalp
Dr. Mehmet Keskin
Dr. Şakir Özgür Keşkek
Dr. Önder Kılıçoğlu
Dr.Faruk Kılınç
Dr. Gürcan Kısakol
Dr. Hakan Korkmaz
Dr. Mustafa Kutlu
Dr. Neslihan Önenli Mungan

Dr. Metin Özata
Dr. Barış Önder Pamuk
Dr. Semir Paşa
Dr. Kenan Sağlam
Dr. Fulden Saraç
Dr. Ramazan Sarı
Dr. İlhan Satman
Dr. Murat Sert
Dr. Ayşe Çıkım Sertkaya
Dr. Kerem Sezer
Dr. Tümay Sözen
Dr. Cem Şahin
Dr. Tamer Tetiker
Dr. Ercan Tuncel
Dr. Alpaslan Tuzcu
Dr. Aliye Pelin Tütüncüoğlu
Dr. Kubilay Ukinç
Dr. Aydan Usman
Dr. Hamiyet Yılmaz
Dr. Volkan Yumuk

KONU BAŞLIKLARI

DİYABET
OBEZİTE
HİPERLİPİDEMİ
TİROİD
HİPOFİZ
ADRENAL GONAD
KEMİK VE OSTEOPOROZ
SAĞLIKLI VE UZUN YAŞAM: Fonksiyonel endokrinoloji
NADİR METABOLİK HASTALIKLAR VE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

BİLİMSEL PROGRAM


14:00-14:30

GİRİŞ KAYIT İŞLEMLERİ

AÇILIŞ

  SALON A SALON B SALON C
14:30-17:15

Tip 2 Diyabet Farmakolojik Tedavi Kursu

   
14:30-15:45

Yeni Tanı Alan Diyabetik Hasta

Oturum Başkanı : Dr. Habib Bilen
14:30-14:50 A1c %6.5-8
Dr. Pelin Tütüncüoğlu
14:50-15-10 A1c %8-10
Dr. Arzu Bilen
15:10-15:30 A1c >%10
Dr. Adnan Gökçel
15:30-15:45 Tartışma
   
15:45-16:00 ARA
16:00-17:15

Bilinen Diyabeti Olan Hasta

Oturum Başkanı : Dr. Mustafa Araz
16:00-16:20 OAD ile tedavi yoğunlaştırılması
Dr. Özgür Keşkek
16:20-16:40 EAD ile tedavi yoğunlaştırılması
Dr. Hakan Korkmaz
16:40-17:00 Çoklu insülin tedavisi
Dr. Derun Ertuğrul
17:00-17:15 Tartışma
   

  SALON A SALON B SALON C
 

AÇILIŞ OTURUMU

09:00-09:30

KONFERANS
İnsülinin 100. Yılı

Oturum Başkanı : Dr. Zeynel Beyhan

KONFERANS
D Vitamini: Kime? Ne Zaman? Ne Kadar?

Oturum Başkanı : Dr. Berrin Çarmıklı Demirbaş
Konuşmacı : Dr. Ayten Oğuz

KONFERANS
Obezite Tedavisinde Fitoterapi

Oturum Başkanı : Dr. Metin Özata
Konuşmacı : Dr. Özgür Niflioğlu
09:30-10:30

PANEL
Diyabet ve Organlar

Oturum Başkanları : Dr. Ahmet Çorakçı,
Dr. Özgür Keşkek
09:30-09:45 Diyabet ve beyin
Dr. Derya Argun
09:45-10:00 Diyabet ve böbrek
Dr. Funda Sarı
10:00-10:15 Diyabet ve kalp
Dr. Davran Çiçek
10:15-10:30 Tartışma

PANEL
Kardiyometabolik Sendrom 2021

Oturum Başkanları : Dr. Kenan Sağlam,
Dr. Kubilay Ükinç
09:30-09:45 Hipertansiyon 2021
Dr. Nevzat Gözel
09:45-10:00 Dislipidemi 2021
Dr. Faruk Kılınç
10:00-10:15 İnsülin direnci
Dr. Seydahmet Akın
10:15-10:30 Tartışma

PANEL
Endokrin Aciller

Oturum Başkanları : Dr. İlyas Çapoğlu,
Dr. Murat Yılmaz
09:30-09:45 Tiroid aciller
Dr. Evrim Çakır
09:45-10:00 Adrenal aciller
Dr. Başak Bayraktaroğlu
10:00-10:15 Paratiroid aciller
Dr.İrfan Nuhoğlu
10:15-10:30 Tartışma
10:30-10:45 ARA
10:45-11:45

PANEL
Osteoporoz

Oturum Başkanları : Dr.Tümay Sözen,
Dr. Refik Tanakol
10:45-11:00 Genç hastada osteoporoz
Dr. Ziynet Alphan Üç
11:00-11:15 Erkekte osteoporoz
Dr. Sinan Çağlayan
11:15-11:30 Gebelik osteoporozu
Dr. İnan Anafaroğlu
11:30-11:45 Tartışma

PANEL
Covid 19

Oturum Başkanı : Dr.Özgür Keşkek
10:45-11:00 Covid 19 ve diyabet, obezite
Dr. Mehtap Evran
11:00-11:25 Covid 19 ve endokrin hastalıklar, seksüel disfonksiyon
Dr. Derun Ertuğrul
11:25-11:45 Tartışma

PANEL
Hipofiz ve Adrenal Radyolojisi

Oturum Başkanı : Dr. Habib Bilen
Konuşmacı : Dr. Cengiz Yılmaz
11:45-12:30 UYDU SEMPOZYUMU
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:50

PANEL
Tip 2 Diyabet Olgunda Oral Antidiyabetik Tedavini Sen Seç?

Oturum Başkanları : Dr. Ahmet Çorakçı,
Dr. Nevin Dinççağ
13:30-13:45 Tiyazolidindionlar
Dr. Mustafa Kutlu
13:45-14:00 Sulfonilüreler
Dr. Müge Özsan
14:00-14:15 SGLT2 inhibitörleri
Dr. Kerem Sezer
14:15-14:30 DPP4 inhibitörleri
Dr. Semir Paşa
14:30-14:50 Tartışma

PANEL
Gebelik ve Endokrin Hastalıklar

Oturum Başkanları : Dr. Aydan Usman,
Dr. Fulden Saraç
13:30-13:50 Gebelik ve diyabet
Dr. Ayşe Çıkım Sertkaya
13:50-14:10 Gebelik ve tiroid
Dr. Zeynel Abidin Sayıner
14:10-14:30 Gebelik ve hipofiz
Dr. Ramazan Gen
14:30-14:50 Tartışma

PANEL
Tiroid Radyolojisi

Oturum Başkanı : Dr. Kamile Gül
Konuşmacı : Dr. Cengiz Yılmaz
14:50-15:00 ARA
15:00-15:45 UYDU SEMPOZYUM II
15:45-15:50 ARA
15:50-16:20

KONFERANS
İleri Yaşta Gonadal Değerlendirme: Kime? Ne Zaman? Hangi Tedavi?

Oturum Başkanı : Dr. Zeynel Beyhan
Konuşmacı : Dr. Aydoğan Aydoğdu

KONFERANS
Olgularla Sekonder Hipertansiyon

Oturum Başkanı : Dr. Cem Şahin
Konuşmacı : Dr. Hamiyet Yılmaz

KONFERANS
Obezite ve Yaşam Tarzı Değişklikleri

Oturum Başkanı : Dr. Semir Paşa
Konuşmacı : Dr. Nazan Son
16:20-17:40

PANEL
Obezite Tedavisi

Oturum Başkanları : Dr. Volkan Yumuk,
Dr. Tevfik Sabuncu
16:20-16:40 Farmakolojik tedavi
Dr. Emre Bozkırlı
16:40-17:00 Cerrahi tedavi
Dr. Cüneyt Kayaalp
17:00-17:20 Obezitede endoskopıik tedaviler
Dr. Emre Yıldırım
17:20-17:40 Tartışma
 

PANEL
Nadir Görülen Metabolik Hastalıklar: Fabry Hastalığı

Oturum Başkanı : Dr. Mehmet Keskin
16:20-16:40 Endokrinoloji gözüyle
Dr. Zeynel Abidin Sayıner
16:40-17:00 Nefroloji gözüyle
Dr. Özlem Usalan
17:00-17:20 Kardiyoloji gözüyle
Dr.Mehmet Kaplan
17:20-17:40 Tartışma

  SALON A SALON B SALON C
09:00-09:30

KONFERANS
Nüks Cushing Hastalığına Yaklaşım

Oturum Başkanı : Dr. Nilgün Başkal
Konuşmacı : Dr. Sema Yarman

KONFERANS
Hipofiz Yetersizliğine Klinik Yaklaşım

Oturum Başkanı : Dr. Şebnem Aktaran
Konuşmacı : Dr. Fatih Tanrıverdi

KONFERANS
Obezitenin Kökeni ve Evrimi

Oturum Başkanı : Dr. Ahmet Kaya
Konuşmacı : Dr. Murat Karaoğlan
09:30-10:30

PANEL
Olgularla Graves Hastalığı Tedavisi

Oturum Başkanları : Dr. Cevdet Duran,
Dr. Gürcan Kısakol
09:30-09:45 Kime medikal?
Dr. Eren Gürkan
09:45-10:00 Kime RAİ?
Dr. Umut Elboğa
10:00-10:15 Kime cerrahi?
Dr. Emin Murat Akbaş
10:15-10:30 Tartışma

PANEL
Diyabet ve Mikrovasküler Komplikasyonlar

Oturum Başkanı : Dr. İlyas Çapoğlu, Dr. Yunus Erdem
09:30-09:45 Retinopati
Dr. Nedime Keşkek
09:45-10:00 Nefropati
Dr. Funda Sarı
10:00-10:15 Nöropati
Dr. Alparslan Tuzcu
10:15-10:30 Tartışma

İNTERAKTİF KONFERANS
Menopoz Sonrası Hormon Replasmanı 1

Oturum Başkanı : Dr. Metin Özata
Konuşmacı : Dr. Mustafa Atasoy
10:30-10:45 ARA
10:45-11:45

PANEL
Olgularla Sürrenal Kitlelere Güncel Yaklaşım

Oturum Başkanları : Dr. Sadi Gündoğdu,
Dr. Derun Ertuğrul
10:45-11:00 Non-fonksiyonel sürrenal insitentaloma
Dr. Aslı Doğruk Ünal
11:00-11:15 Primer Hiperaldosteronizm
Dr. Levent Özsarı
11:15-11:30 Feokromositoma
Dr. Hülya Ilıksu Gözü
11:30-11:45 Tartışma

PANEL
Kalp ve Diyabet

Oturum Başkanları : Dr. Oktay Ergene,
Dr. Mustafa Araz
10:45-11:00 Asemptomatik diyabetik hastanın kardiyak değerlendirilmesi
Dr. Mehmet Kaplan
11:00-11:15 Kalp yetersizliği olan diyabetik hastanın tedavisi
Dr. Ahmet Çelik
11:15-11:30 Diyabetik hastada perkütan koroner girişim mi? Koroner by-pass mı?
Dr. Ertan Vuruşkan
11:30-11:45 Tartışma

İNTERAKTİF KONFERANS
Menopoz Sonrası Hormon Replasmanı 2

Oturum Başkanı : Dr. Metin Özata
Konuşmacı : Dr. Mustafa Atasoy
11:45-12:30 UYDU SEMPOZYUM III
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:50

PANEL
Tip 2 Diyabet Olgunda İnjektabl Tedavini Sen Seç?

Oturum Başkanları : Dr. Ercan Tuncel,
Dr. Göksun Ayvaz
13:30-13:45 Hangi hastaya reseptör agonisti
Dr. Okan Bakıner
13:45-14:00 Hangi hastaya bazal insülin
Dr. Mehmet Ali Eren
14:00-14:15 Hangi hastaya karışım/ko-formülasyon
Dr. Hasan Aydın
14:15-14:30Hangi hastaya yoğun insülin
Dr. Serdar Güler
14:30-14:50 Tartışma

PANEL
Tiroid Nodülü ve Kanser Yönetimi

Oturum Başkanları : Dr. Gül Gürsoy,
Dr. Mehmet Baştemir
13:30-13:50 Sitolojik değerlendirme
Dr. Gülnur Güler
13:50-14:10 Tiroid nodüllerine yaklaşım
Dr. Hakan Korkmaz
14:10-14:30 Diferansiye tiroid kanseri yönetimi
Dr. Kamile Gül
14:30-14:50 Tartışma

PANEL
Tüm Yönleriyle Gaucher Hastalığı

Oturum Başkanları : Dr. Mustafa Araz,
Dr. Mehmet Keskin
13:30-13:45 Endokrinoloji gözü ile
Dr. Zeynel Abidin Sayıner
13:45-14:00 Hematoloji gözüyle
Dr. Vahap Okan
14:00-14:15 Gastroenteroloji gözüyle
Dr. Emre Yıldırım
14:15-14:30Olgularla Gaucher Hastalığı
Dr. Sadettin Öztürk
14:30-14:50 Tartışma
14:50-15:00 ARA
15:00-15:45 UYDU SEMPOZYUM IV
15:45-15:50 ARA
15:50-16:20

KONFERANS
Tümay Sözen konferansı: Osteoporoz Tanı ve Tedavisi

Oturum Başkanı : Dr. Mustafa Kutlu
Konuşmacı : Dr. Refik Tanakol

KONFERANS
Nöroendokrin Tümorlerde Nükleer Görüntüleme ve Tedavide Paradigma Değişikliği

Oturum Başkanı : Dr. Zeki Çelen
Konuşmacı : Dr. Umut Elboğa

KONFERANS
Tiroid Hormon Replasman Tedavisi Kime? Nasıl?

Oturum Başkanı : Dr. Berrin Çarmıklı Demirbaş
Konuşmacı : Dr. Dilek Tüzün
16:20-17:40

PANEL
KEDD Tip 2 Diyabet Farmakolojik Tedavi Kılavuzu

Oturum Başkanı : Dr. Zeynel Beyhan
Konuşmacılar : Dr. Mustafa Araz, Dr. Habib Bilen
   

  SALON A SALON B SALON C
09:00-09:30

KONFERANS
Aydan Usman Konferansı: Diyabetik Nöropatide Neredeyiz? Nereye Gidiyoruz?

Oturum Başkanı : Dr. Metin Arslan

KONFERANS
Nefroloji Gözüyle Diyabet Tedavisi

Oturum Başkanı : Dr. Barış Pamuk
Konuşmacı : Dr. Yunus Erdem

KONFERANS
Endokrinolojik Hastalıklarda Alternatif Splicing Mekanizmaları

Oturum Başkanı : Dr. Mustafa Özbek
Konuşmacı : Dr. Selvihan Beysel
09:30-10:30

PANEL
Olgularla Hirşutizm

Oturum Başkanı : Dr. Kürşat Ünlühizarcı
09:30-09:45 Olgu 1
Dr. Bahri Evren
09:45-10:00 Olgu 2
Dr. Suzan Tabur
10:00-10:15 Olgu 3
Dr. Yasin Şimşek
10:15-10:30 Tartışma

KONFERANS
09:30-10:00
Tiroiditlerde Ayırıcı Tanı ve Tedavi

Oturum Başkanı : Dr. Kürşat Dal
Konuşmacı : Dr. Uğur Ünlütürk

KONFERANS
10:00-10:30
Anti Diyabetikler ve Kardiorenal Kazanımlar

Oturum Başkanı : Dr. Mustafa Araz
Konuşmacı : Dr. Mustafa Kanat
 
10:30-10:45 ARA
10:45-11:45

PANEL
Tip 2 Diyabette İnsülin Tedavini Sen Seç

Oturum Başkanları : Dr. Kubilay Karşıdağ,
Dr. Rüştü Serter
10:45-11:10 Hangi bazal insülin: Detemir? U100 Glarjin? U300 Glarjin?
Dr. Ramazan Sarı
11:10-11:35 Hangi hazır karışım: Premix? Co- Formülasyon?
Dr. Kubilay Ukinç
11:35-11:45 Tartışma
   
11:45-12:30 UYDU SEMPOZYUM V
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:50

PANEL
Hipofiz

Oturum Başkanları : Dr. Sema Yarman,
Dr. Habip Bilen
13:30-13:50 Akromegali
Dr. Esra Hatipoğlu
13:50-14:10 Cushing Hastalığı
Dr. Abdullah Taşlıpınar
14:10-14:30 Prolaktinoma
Dr. Şebnem Aktaran
14:30-14:50 Tartışma

PANEL
Her Yönüyle Diyabetik Ayak 2021

Oturum Başkanları : Dr. Kubilay Karşıdağ
Dr. Orhan Büyükbebeci
13:30-13:50 İnfeksiyon gözüyle
Dr. Bülent Ertuğrul
13:50-14:10 Ortopedi gözüyle
Dr. Önder Kılıçoğlu
14:10-14:30 Plastik cerrahi gözüyle
Dr. Mustafa Deveci
14:30-14:50 Tartışma

PANEL
Olgularla Endokrinoloji

Oturum Başkanları : Dr. Mustafa Araz,
Dr. Suzan Tabur
13:30-13:50 Olgu 1
Dr. Sadettin Öztürk
13:50-14:10 Olgu 2
Dr. Esma Gülsüm Arslan Cellat
14:10-14:30 Olgu 3
Dr. Elif Melis Baloğlu Akyol
14:30-14:50 Tartışma
14:50-15:00 ARA
15:00-15:45 UYDU SEMPOZYUM VI
15:45-15:50 ARA
15:50-16:20

KONFERANS
Polikistik Over Sendromu

Oturum Başkanı : Dr. Adnan Gökçel
Konuşmacı : Dr. Kürşat Ünlühizarcı

KONFERANS
Prediyabet ve Diyabette Metformin mi? Akarboz mu?

Oturum Başkanı : Dr. Ece Harman
Konuşmacı : Dr. Filiz Haydardedeoğlu

KONFERANS
COVID-19 ve Aşılama

Oturum Başkanı : Dr. Bülent Ertuğrul
Konuşmacı : Dr. İlkay Karaoğlan
16:20-17:40

PANEL
Kardiyometabolik Karaciğer Hastalığına Multidispliner Yaklaşım

Oturum Başkanları : Dr. Tamer Tetiker,
Dr. Yusuf Yılmaz
16:20-16:40 Endokrinolog gözüyle
Dr. Ahmet Kaya
16:40-17:00 Hepatolog gözüyle
Dr. Kadir Demir
17:00-17:20 Kardiyoloji gözüyle
Dr. Mustafa Karabacak
17:20-17:40 Tartışma
 

KURS
Karbonhidrat Sayımı ve İnsülin Pompa Tedavi Kursu

Oturum Başkanı : Dr. Ercan Tuncel
Konuşmacılar : Dr. Nazan Son, Dr. Osman Son

  SALON A SALON B SALON C
10:00-10:30

KONFERANS
Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı

Oturum Başkanı : Dr. Pınar Karakaya
Konuşmacı : Dr. Sadettin Öztürk
   
10:30-11:00

KONFERANS
Diyabet ve Ramazan

Oturum Başkanı : Dr. Aydın Çifci
Konuşmacı : Dr. Hidayet Memmetzade
   
11:00-11:30

KONFERANS
Tiroid Nodüllerinde Ablasyon

Oturum Başkanı : Dr. Kamile Gül
Konuşmacı : Dr. Mehmet Sercan Ertürk
   

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi

29 Eylül - 3 Ekim 2021

Kongre Dili

Kongre resmi dili Türkçe’ dir.

Kongre Ajandası

Bildiri Gönderimi Başlangıç Tarihi: 10 Şubat 2021
İndirimli Kayıtların Son Günleri: 28 Şubat 2021
Son Bildiri Gönderme Tarihi: 9 Eylül 2021
Bildiri Sonuçlarının Açıklanması: 9 Eylül 2021
Bilimsel Program Başlangıç: 29 Eylül 2021
Bilimsel Program Bitiş: 3 Ekim 2021

Davet Mektubu

Talep edildiği takdirde GenX Kongre Organizasyon tarafından gönderilecektir.

ORGANİZASYON SEKRETERLİĞİ

Düzenleme Kurulu, GenX Kongre Organizasyon, Toplantı Resmi Acentesi olarak belirlemiştir. Toplantı çerçevesinde herhangi bir talebinizde GenX Kongre Organizasyon’a başvurmanızı rica ederiz:arda.tumer@genx.com.tr.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

ÖZET BAŞVURUSU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE GÖNDERME KURALLARI

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak ve TÜRKÇE olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.


Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi 9 Eylül 2021

Bildirinizi Sözlü Sunum, Poster Sunumu kategorilerinden uygun olanı seçerek gönderebilirsiniz. Sistem, seçtiğiniz kategori için sizi yönlendirecektir, ilgili adımlardaki soruları cevaplayarak veya ilgili dokümanları ekleyerek sonraki adımlara geçebilir ve bildirinizi Bilim Kurulu dikkatine gönderebilirsiniz.
 

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 9 Eylül 2021 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır.

KAYIT & KONAKLAMA

KAYIT BEDELLERİ
Kayıt Tipi 3 Nisan - 30 Haziran Arası 1 Temmuz Sonrası
Uzman 1.350 TL 1.500 TL
Firma Temsilcisi 1.100 TL 1.200 TL

E-KAYIT
E-KAYIT 4.000 TL

KEDD 2021 Kongresinin online gerçekleşmesi durumunda;

KONAKLAMA BEDELLERİ
Otel 3 Nisan - 30 Haziran Arası 1 Temmuz Sonrası
Tek kişilik Oda Tek kişilik Oda
Dalaman Hilton Otel 4 gece 7.475 TL 7.975 TL
Double oda ve refakatçi ücretleri için GenX Kongre ile iletişime geçiniz.

Konaklama Ücretine dâhil olan servisler;

  1. Konaklanan otelde 4 gece ultra her şey dahil konaklama
  2. Kongre bilimsel aktiviteleri süresince kongre otelinde konaklamayan ve konaklama hizmetini kongre acentesinden almayan katılımcılardan ya da sponsorlarından, otel tarafından talep edilen dış katılımcı bedelini ayrıca tahsil edilecektir. Kongre dış katılımcı bedeli günlük 500 TL dir.
KONAKLAMA İPTAL ŞARTLARI
TRANSFER

Havalimanı – Otel arası 29 Eylül tarihinde geliş ve 3 Ekim tarihinde dönüş olarak gerçekleşecek toplu transferler için kişi başı transfer bedeli çift yön 500TL dir.
Bu tarihler dışında talep edilecek özel transferler ile ilgili GenX Kongre ile iletişime geçiniz.

Yukarıda belirtilen tüm ücretlere KDV ilave edilecektir.

KAYIT ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI
GenX Kongre ve Organizasyon Hizmetleri
Banka Garanti Bankası
Şube Adı ve Kodu Ahmediye – 740
Hesap No 9077533
Hesap Adı Geniks Kongre Org. ve Tur. Hizm. Tic. LTD Sti
IBAN (TL) TR60 0006 2000 7400 0006 2978 37

 

İLETİŞİM

BİLİMSEL SEKRETERYA

Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği
Adres: Murat Reis Mahallesi Selamet Sokak No:9
Üsküdar/İstanbul
Web: www.kedd.org.tr
E-Mail: info@kedd.org.tr


ORGANİZASYON SEKRETERYASI


Genx Kongre ve Organizasyon
Adres: Kuzguncuk Mah. İcadiye Cad. No: 3
Kuzguncuk 34674 / İstanbul
T: 0216 310 11 00
F: 0216 310 06 00
E-Mail: arda.tumer@genx.com.tr