DAVET

Değerli Meslektaşlarımız, 

COVID-19 enfeksiyonu pandemi sürecinde yaşanan olağanüstü dönem şartlarında yüz yüze kongrelerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmaması nedeniyle, bu yıl Sizlerin yoğun katılımıyla 30 Eylül-3 Ekim 2020 tarihleri arasında Hilton Dalaman Otel’de gerçekleştirmeyi planladığımız II. Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 1-3 Ekim 2020 tarihlerinde online (E-Kongre) olarak düzenlenecektir.

Online Kongremiz gerekli tüm ileri teknolojik donanımlar kullanılarak fiziki bir kongreye benzer yapıda, zengin ve güncel konularla, etkin konuşmacıların yer alacağı ve konu anlatımlarının olgu örnekleri ile takip-tedavi ağırlıklı olacağı şekilde hazırlanmıştır.

Tüm oturumlara yine aktif katılabileceğiniz E-kongremizde sizlerle buluşmayı diliyoruz.

Saygılarımızla,

Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Yönetim Kurulu

KURULLAR

Yönetim Kurulu

Başkan

Dr. Mustafa Araz

Başkan Vekili

Dr. Habib Bilen

Genel Sekreter

Dr. Derun Taner Ertuğrul

Sayman

Dr. Adnan Gökçel

Üyeler

Dr. Hakan Korkmaz
Dr. Şakir Özgür Keşkek
Dr. Aliye Pelin Tütüncüoğlu

Bilimsel Kurul

Dr. Emin Murat Akbaş
Dr. Barış Akıncı
Dr. Şebnem Aktaran
Dr. Mustafa Araz
Dr. Esra Ataoğlu
Dr. Semra Aytürk
Dr. Göksun Ayvaz
Dr. Okan Bakıner
Dr. Sema Basat
Dr. Mehmet Baştemir
Dr. Zeynel Beyhan
Dr. Habib Bilen
Dr. İlyas Çapoğlu
Dr. Ayşe Çarlıoğlu
Dr. Kürşat Dal
Dr. Nevin Dinçağ
Dr. Nilgün Güvener Demirağ
Dr. Berrin Çarmıklı Demirbaş
Dr. Ferhat Deniz
Dr. Cevdet Duran
Dr. Mehmet Ali Eren

Dr. Yunus Erdem
Dr. Oktay Ergene
Dr. Halil Önder Ersöz
Dr. Derun Taner Ertuğrul
Dr. Ramazan Gen
Dr. Adnan Gökçel
Dr. Kamile Gül
Dr. Sibel Güldiken
Dr. Eren Gürkan
Dr. Feridun Karakurt
Dr. Kubilay Karşıdağ
Dr. Ahmet Kaya
Dr. Cüneyt Kayaalp
Dr. Mehmet Keskin
Dr. Şakir Özgür Keşkek
Dr. Önder Kılıçoğlu
Dr.Faruk Kılınç
Dr. Gürcan Kısakol
Dr. Hakan Korkmaz
Dr. Mustafa Kutlu
Dr. Neslihan Önenli Mungan

Dr. Metin Özata
Dr. Barış Önder Pamuk
Dr. Semir Paşa
Dr. Kenan Sağlam
Dr. Fulden Saraç
Dr. Ramazan Sarı
Dr. İlhan Satman
Dr. Murat Sert
Dr. Ayşe Çıkım Sertkaya
Dr. Kerem Sezer
Dr. Tümay Sözen
Dr. Cem Şahin
Dr. Tamer Tetiker
Dr. Ercan Tuncel
Dr. Alpaslan Tuzcu
Dr. Aliye Pelin Tütüncüoğlu
Dr. Kubilay Ukinç
Dr. Aydan Usman
Dr. Hamiyet Yılmaz
Dr. Volkan Yumuk

KONU BAŞLIKLARI

DİYABET
OBEZİTE
HİPERLİPİDEMİ
TİROİD
HİPOFİZ
ADRENAL GONAD
KEMİK VE OSTEOPOROZ
SAĞLIKLI VE UZUN YAŞAM: Geriatrik endokrinoloji
NADİR METABOLİK HASTALIKLAR VE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

BİLİMSEL PROGRAM


  SALON A SALON B
16:30-17:20

KURS
Tip 2 Diyabette Farmakolojik Tedavi Kursu Olgularla Oral Antidiyabetikler

Oturum Başkanları : Dr. Mustafa Araz,
Dr. Seyfullah Akkılınç, Dr. Özcan Özbağ
Konuşmacılar : Dr. Müge Özsan Yılmaz, Dr. Zafer Pekkolay,
Dr. Arzu Bilen, Dr. Ahmet Ziya Şahin
 
17:20-17:25 ARA
17:25-18:25

Olgu Örnekleri İle İnjektabl Tedavi

Oturum Başkanları : Dr. Alpaslan Tuzcu, Dr. Murat Yılmaz
Konuşmacılar : Dr. Mehmet Ali Eren, Dr. Ayten Oğuz,
Dr. Faruk Kılınç, Dr. Fettah Acıbucu, Dr. Bahri Evren
18:25-18:30

AÇILIŞ
Konuşmacı : Dr. Mustafa Araz

18:25-18:55

PANEL
Tiroid Nodüllerine Yaklaşım

Oturum Başkanları : Dr. Mehmet Baştemir,
Dr. Şebnem Aktaran
18:25-18:40 Sitolojik değerlendirme
Dr. Gülnur Güler
18:40-18:55 Diferansiye tiroid kanserlerindetakip ve tedavi
Dr. Kamile Gül

PANEL
Adrenal Gonad Hastalıkları

Oturum Başkanları: Dr. Gül Gürsoy,
Dr. Berrin Çarmıklı Demirbaş
18:25-18:35 Adrenal insidentalomaya yaklaşım
Dr. Levent Özsarı
18:35-18:45 Adrenal yetmezlik tanı ve tedavisi
Dr. Emin Murat Akbaş
18:45-18:55 Kadında östrojen replasman tedavisi
Dr. Aslı Doğruk Ünal
18:55-19:00 ARA
19:00-19:20

KONFERANS
Geçmişten Günümüze Endokrin Pankreas

Oturum Başkanı : Dr. Aydan Usman
Konuşmacı : Dr. Mustafa Kutlu

KONFERANS
Cinsiyetin Kökeni ve Cinsel Farklılaşma Bozukluklarına Evrimsel Yaklaşım

Oturum Başkanı : Dr. Ahmet Kaya
Konuşmacı : Dr. Murat Karaoğlan
19:20-19:25 ARA
19:25-20:10 Olgular ile T2Diyabet tedavisinde Eksenatid’in yeri
Oturum Başkanı : Dr. Rüştü Serter
Konuşmacı : Dr. Ramazan Sarı
20:10-20-35

PANEL
KEDD Tip 2 Diyabet Tedavi Kılavuzu

Oturum Başkanları : Dr. Zeynel Beyhan, Dr. Özgür Keşkek
Konuşmacılar : Dr. Mustafa Araz, Dr. Habib Bilen,
Dr. Hakan Korkmaz
 
20:35-21:20 Güncel Kanıtlar ile Yeni T2DM Hastası için Erkenden Harekete Geçmenin Önemi ve Kolay Yolu
Konuşmacılar : Dr. Mustafa Araz, Dr. Habib Bilen
21:20-21:25 ARA
21:25-22:05

KONFERANS
Harvey Cushing’den Günümüze Cushing Hastalığı

Oturum Başkanı : Dr. Tümay Sözen
Konuşmacı : Dr. Sema Yarman

KONFERANS
Nöroendokrin Tümorlerde Nükleer Görüntüleme ve Tedavide Paradigma Değişikliği, Mevcut Durum, Yenilikler, Beklentiler

Oturum Başkanı : Dr. Zeynel Beyhan
Konuşmacı : Dr. Umut Elboğa
  Kapanış

  SALON A SALON B
16:50-17:50

PANEL
Tip 2 Diyabette Oral Antidiyabetik Tedavini Sen Seç?

Oturum Başkanları : Dr. Tamer Tetiker, Dr. Özgür Keşkek
Konuşmacılar: Dr. Selvihan Beysel, Dr. Seyfullah Kan, Dr. Özgür Keşkek,
Dr. Oğuzhan Dizdar, Dr. Kerem Sezer
 
17:50-17:55 ARA
17:55-18:55

PANEL
Tip 2 Diyabette Enjektabl Tedavini Sen Seç-1: Kime? Ne zaman?

Oturum Başkanları : Dr. İlhan Satman, Dr. Ercan Tuncel
17:55-18:15 İnsülin tedavisi
Dr. Serdar Güler
18:15-18:35 GLP-1 analogu
Dr. Okan Bakıner
18:35-18:55 Enjektabl kombinasyon
Dr. İbrahim Şahin

KONFERANS

Oturum Başkanı : Dr. Hakan Korkmaz
17:55-18:25 Tiroid ve gebelik 2020: Yeni ne var ?
Konuşmacı: Dr. Zeynel Abidin Sayıner

KONFERANS

Oturum Başkanı: Dr. Derun Ertuğrul
18:25-18:55 Son Dönem Böbrek Hastalığında İnsülin Tedavisi
Konuşmacı: Dr. Aydın Çifci
18:55-19:00 ARA
19:00-19:20

KONFERANS
Kardiyoloji ve Diyabet

Oturum Başkanı : Dr. Oktay Ergene
19:00-19:10 Asemptomatik Diyabetik Hastanın Kardiyak Değerlendirilmesi
Dr. Mehmet Kaplan
19:10-19:20 Kalp Yetersizliği Olan Diyabetik Hastanın Tedavisi
Dr. Ahmet Çelik

KONFERANS
Diyabet ve Aşılama

Oturum Başkanı : Dr. İbrahim Şahin
Konuşmacı : Dr. İlkay Karaoğlan
 
19:20-19:25 ARA
19:25-20:10 Metabolik sendromlu hastaya kombine yaklaşım
Konuşmacılar : Dr. Habib Bilen, Dr. Ahmet Temizhan
20:10-20-30

KONFERANS
Hirsutizm ve Polikistik Over Sendromunda Tanı ve Tedavi

Oturum Başkanı : Dr. Zeynel Beyhan
Konuşmacı : Dr. Kürşat Ünlühizarcı
 
20:30-20:35 ARA
20:35-21:20 Gerçek Yaşamda Ryzodeg® Vakaları
Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Araz
Konuşmacı: Dr. Habib Bilen
21:20-21:50

PANEL
Tirotoksik Hastaya Yaklaşım

Oturum Başkanları : Dr. Cevdet Duran, Dr. İbrahim Şahin
21:20-21:30 Tirotoksik Hastada Ayırıcı Tanı
Dr. Arif Yönem
21:30-21:40 Antitiroid İlaç Tedavisi
Dr. Suzan Tabur
21:40-21:50 Kime Radyoaktif İyot Tedavisi? Kime cerrahi?
Dr. Yasin Şimşek

PANEL
Osteoporozda Tanı ve Tedavi

Oturum Başkanları : Dr. Tümay Sözen, Dr. İlyas Çapoğlu
21:20-21:30 Osteoporozda Tanı ve BMD Değerlendirilmesi
Dr. İnan Anaforoğlu
21:30-21:40 Sekonder Osteoporozda Tanı ve Değerlendirme
Dr. Abdullah Taşlıpınar
21:40-21:50 Osteoporozun Farmakolojik Tedavisi
Dr. Şebnem Aktaran
21:50-21:55 ARA
21:55-22:25

PANEL
COVID-19 ve Diyabet-Obezite

Oturum Başkanı : Dr. Mustafa Araz
21:55-22:10 Dr. Derun Taner Ertuğrul

COVID-19 ve Endokrinoloji


Oturum Başkanı : Dr. Habib Bilen
22:10-22:25 Dr. Hakan Korkmaz

KONFERANS
Transyağlar ve Endokrinoloji

Oturum Başkanı : Dr. Nazan Erenoğlu Son
Konuşmacı : Dr. Mustafa Altay

  SALON A SALON B SALON C
12:30-13:00

PANEL
KEDD Tip 2 Diyabet Tedavi Kılavuzu

Oturum Başkanı : Dr. Zeynel Beyhan, Dr. Özgür Keşkek
Konuşmacılar : Dr. Mustafa Araz, Dr. Habib Bilen,
Dr. Hakan Korkmaz
 
13:00-13:30

PANEL
Diyabezite ve Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı

Oturum Başkanları : Dr. Mustafa Kutlu, Dr. Cem Koçkar
13:00-13:10 Neden mi?
Dr. Ahmet Kaya
13:10-13:20 Sonuç mu?
Dr. Kadir Demir
13:20-13:30 Tedavisi?
Dr. Yusuf Yılmaz

PANEL
Obezite Tedavisinde Alternatif Yaklaşımlar

Oturum Başkanları : Dr. Cüneyt Kayaalp,
Dr. Adnan Gökçel
13:00-13:10 Obezite ve Diyabette Destek Tedavileri
Dr. Adnan Gökçel
13:10-13:20 Obezite Tedavisinde Gastroenteroloji
Dr. Emre Yıldırım

SÖZLÜ BİLDİRİLER I

SS-01 Suç Tipi ile Tiroid Hormon Düzeyleri Arasındaki İlişki: Mahkumlarda Yapılan Kontrollü Bir Çalışma.
Hasan Acar

SS-02 Tiroid Nodüllerinin Tanısında Yeni Bir Algoritma
Hasan Acar

SS-03 SGLT-2 İnhibitörü Başlanan Hastalarda Mikrolbuminüri Değerlendirilimesi
Fatma Kaplan Efe

SS-04 İleri Evre Böbrek Yetersizliğinde Metformin Kullanımının Klinik ve Biyokimyasal Sonuçları
Feyzi Gökosmanoğlu

SS-05 Obez Hastalarda Vücut Kitle İndeksi ve Aterojenik İndeksin Retinal Mikrovasküler Yapı Üzerine Etkisi
Erel İçel

SS-06 Sodyum-Glukoz Ko-transporter 2 (SGLT-2) İnhibitörü Kullanan Hastada Öglisemik Ketoasidoz : Olgu Sunumu
Eylem Çağıltay
13:30-14:00

PANEL
Gebelik ve Endokrinoloji

Oturum Başkanları : Dr. Berrin Çarmıklı Demirbaş,
Dr. Feridun Karakurt
13:30-13:40 Gebelik ve Tiroid Disfonksiyonu
Dr. Sinan Çağlayan
13:40-13:50 Gebelik ve Hipofiz
Dr. Ramazan Gen
13:50-14:00 Gebelik ve Adrenal Hastalıklar
Dr. Hamiyet Yılmaz

PANEL
Kalsiyum Metabolizması ve Paratiroid Hastalıklar

Oturum Başkanları : Dr. Cevdet Duran, Dr. Barış Pamuk
13:30-13:40 D Vitamini Replasman Tedavisi
Dr. Başak Bayraktar
13:40-13:50 Primer Hiperparatiroidi Tanısında Zorluklar
Dr. Abdullah Taşlıpınar
13:50-14:00 Hiperkalseminin Medikal Tedavisi
Dr. Pelin Tütüncüoğlu

SÖZLÜ BİLDİRİLER II

SS-07 Hiponatremisi Olan ve Yatarak Tedavi Gören Hastaların Değerlendirilmesi
Selim Özgül

SS-09 Primer Hiperparatridi Hastalarında P Dalgası Tepe Noktası Zamanı
Aydın Çiftçi

SS-10 Metabolik Sendrom, İnsülin Direnci, Diabetes Mellitus Ve Hipertansiyonu Öngörmede Visseral Adipozite İndeksi Kesme Değerlerinin Belirlenmesi
Selma Pekgör

SS-11 Septik Hipoglisemik Yenidoğanlarda İnsülin, C-Peptid ve IL-1 Düzeylerinin Araştırılması
Hakan Ongun

SS-12 Diyabetik Nefropatide Yeni Risk Faktörleri: MikroRNA-196-3p ve MikroRNA-23
İsmet Eroğlu
14:00-14:30

PANEL
Diyabet ve Böbrek

Oturum Başkanları : Dr. Yunus Erdem,
Dr. İbrahim Akdağ
14:00-14:15 Diyabette Renoprotektif Tedavi
Dr. Funda Sarı
14:15-14:30 Kronik Böbrek Hastalığı Olan Diyabetik Hastada Antidiyabetik Tedavi
Dr. Ramazan Sarı

PANEL
Sekonder Hiperlipidemiye Yaklaşım

Oturum Başkanları : Dr. Gürcan Kısakol,
Dr. Bünyamin Yavuz
14:00-14:10 Ciddi hipertrigliseridemiye Yaklaşım
Dr. Barış Pamuk
14:10-14:20 Lipid Düşürücü Tedavide Hedefler: Nereye Kadar?
Dr. Semir Paşa
14:20-14:30 Güncel Bilgiler Işığında Fibrat Tedavisi
Dr. Oğuzhan Dizdar

SÖZLÜ BİLDİRİLER III

SS-13 Diyabetik Retinopatili Hastalarda Prolidaz Aktivitesi ve Oksidatif Stres Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Sadettin Öztürk

SS-14 Erişkinde Düşük Ayak ile Prezente Olan Yeni Tanı Tip 1 DM
Ş. Mehtap Boylubay

SS-15 Endokrin Hastalıklara Bağlı Gelişen Hiponatremide NT-proBNP Düzeylerinin İncelenmesi
Derun Taner Ertuğrul

SS-16 Toksik Adenomlu Hastada COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Subakut Tiroidit Olgusu
Esma Gülsun Arslan Cellat
14:30-14:35 ARA
14:35-15:20 T2Diyabet Tedavisinde Holistik Yaklaşım ve Faydaları
Oturum Başkanı : Dr. Mustafa Araz
Konuşmacılar : Dr. Ahmet Çelik, Dr. Özgür Keşkek
15:20-15:40

KONFERANS
Diyabezite ve Depresyon

Oturum Başkanı : Dr. Kenan Sağlam
Konuşmacı : Dr. İbrahim Bilgen

KONFERANS
Hipotiroidinin Tanı, Takip ve Tedavisi

Oturum Başkanı : Dr. Ziynet Alphan Üç
Konuşmacı : Dr. Hülya Ilıksu Gözü

SÖZLÜ BİLDİRİLER IV

SS-18 Hipofosfatemik Raşitizm Nedeni ile Takipli Hastada Gelişen Tersiyer Hiperparatiroidizm
Sadettin Öztürk

SS-19 Psikoz Olarak 3 Yıl Takip Edilen İnsulinoma Vakası
Sadettin Öztürk

SS-20 Bozulmuş Glukoz Toleransı veya Bozulmuş Açlık Glukozu Olan Bireylerde Kapilleroskopi Bulgularının İncelenmesi
Zeynel Abidin Sayiner

SS-21 Kayseri Şehir Hastanesinde Son 1 Yılda Tiroid Kanseri Tanısı Alan Hastaların Analizi
Osman Başpınar
15:40-16:00

KONFERANS
Hekimin Sorumluluğu Nerede Başlar? Nerede Biter?

Oturum Başkanı : Dr. Fethi Albayram
Konuşmacı : Dr. Cengiz Bayram

KONFERANS
Kafa Karıştırıcı Sonuçlar ve Tiroid Fonksiyon Testlerinin Yorumlanması

Oturum Başkanı: Dr. Kamile Gül
Konuşmacı: Dr. Evrim Çakır

OLGU SUNUMLARI

Oturum Başkanı : Dr. Pelin Tütüncüoğlu
Konuşmacılar : Dr. Yusuf Üzüm,
Dr. Zeynep Zehra Gümüş,Dr. Begüm Şeyda Avcı,
Dr. Mehmet Bankır

16:00-16:05 ARA
16:05-16:50 Dulaglutid ile hastalarınıza evet dedirtmek için birçok neden var
Oturum Başkanı : Dr. Mustafa Araz
Konuşmacılar : Dr. Aydoğan Aydoğdu
16:50-17:20

PANEL
Tip 2 Diyabette İnjektabl Tedavini Sen Seç-2

Oturum Başkanları : Dr. Kubilay Karşıdağ,
Dr. Rüştü Serter
16:50-17:00 Bazal insülin: Detemir ? U100 Glarjin ? U300 Glarjin ?
Dr. Kubilay Ukinç
17:00-17:10 Hazır Karışım: Premix? Co- Formülasyon?
Dr. Ramazan Sarı
17:10-17:20 Bazal Plustan Bazal Bolusa
Dr. Hasan Aydın

PANEL
Aynı Ailede Fabry Hastalığının İki Farklı Formu

Oturum Başkanları : Dr. Mehmet Keskin,
Dr. İbrahim Akdağ
16:50-17:05 Klasik Fabry Hastalığı
Dr. Sema Kalkan Uçar
17:05-17:20 Fabry Hastalığının Kardiyak Varyantı
Dr. Ebru Canda
 
17:20-17:40

KONFERANS
Tip 2 Diyabet Tedavisinde Metformin İlk Tercih Olmalı mı?

Oturum Başkanı : Dr. Kerem Sezer
Konuşmacı : Dr. Özgür Keşkek

KONFERANS
Kalp Yetersizliginde SGLT2 İnhibitörlerinin Yeri

Oturum Başkanı : Dr. Murat Sucu
Konuşmacı : Dr. Mustafa Karabacak
17:40-17:45 ARA
17:45-18:05

KONFERANS
Sağlıklı Yaşlanmada Destek Tedaviler ve Antiaging

Oturum Başkanı : Dr. Ece Harman
Konuşmacı : Dr. Adnan Gökçel

Olgularla Tip 2 Diyabet

Oturum Başkanları : Dr. Mustafa Hartavi,
Dr. Müjgan Gürler
Konuşmacılar: Dr. Yunus Emre Aytekin,Dr. Esma Gülsun Arslan Cellat, Dr. Nida Uyar, Dr. Elif Melis Baloğlu Akyol
18:05-18:25

KONFERANS
Diyabetik Hastada Lipid Düşürücü ve Antiagregan Tedavi

Oturum Başkanı : Dr. Kenan Sağlam
Konuşmacı : Dr. Cem Şahin

KONFERANS
Endokrinoloji ve Radyoloji

Oturum Başkanı : Dr. Özgür Keşkek
Konuşmacı : Dr. Cengiz Yılmaz
18:25-18:30 ARA
18:30-19:00

PANEL
Endokrin Aciller

Oturum Başkanları : Dr. Esin Beyan, Dr. Mehmet Baştemir
18:30-18:40 Diyabetik aciller
Dr. Seyit Uyar
18:40-18:50 Tiroid aciller
Dr. Eren Gürkan
18:50-19:00 Adrenal aciller
Dr. İrfan Nuhoğlu

PANEL
Pediyatrik Metabolizma Penceresinden Gaucher Hastalığı: Buzdağının Görünen Kısmı

Oturum Başkanları : Dr. Neslihan Önenli Mungan,
Dr. Vahap Okan
18:30-18:45 Olgularla Gaucer Hastalığı tip 1
Dr. Deniz Kor
18:45-19:00 Olgularla Gaucher Hastalığı tip 3.
Dr. Fatma Derya Bulut
19:00-19:20

KONFERANS
Yaşlanma ve Gonadal Hormon Replasman Tedavisi

Oturum Başkanı : Dr. İlyas Çapoğlu
Konuşmacı : Dr. Aydoğan Aydoğdu

KONFERANS
Diyabet ve Ramazan

Oturum Başkanı : Dr. Yavuz Furuncuoğlu
Konuşmacı : Dr. Hidayet Memmedzade
19:20-20:00 YEMEK ARASI
20:00-20:20

KONFERANS
Endokrinoloji ve Diyabette Fitoterapi

Oturum Başkanı : Dr. Adnan Gökçel
Konuşmacı : Dr. Şule Temizkan

KONFERANS
Palyatif Bakım Hastalarında Diyabet Yönetimi

Oturum Başkanı : Dr. Ramazan İlyas Öner
Konuşmacı : Dr. İrfan Karahan
20:20-20:50

PANEL
Obezitenin Farmakolojik - Cerrahi Tedavisi ve Sorunlar

Oturum Başkanları : Dr. Volkan Yumuk,
Dr. Adnan Gökçel
20:20-20:30 Obezitenin Farmakolojik Tedavisi
Dr. Emre Bozkırlı
20:30-20:40 Obezitenin Cerrahi Tedavisi
Dr. Cüneyt Kayaalp
20:40-20:50 Bariyatrik Cerrahi Sonrası Takip
Dr. Filiz Haydardedeoğlu

KONFERANS

Oturum Başkanı : Dr. Yusuf Gündüz
20:20-20:35 Esansiyel Hipertansiyonda Antihipertansif İlaç Seçimi
Konuşmacı : Dr. Nevzat Gözel
20:50-21:20

PANEL
Klinik Pratikte Hipofiz Hastalıkları

Oturum Başkanları : Dr. Kürşat Ünlühizarcı,
Dr. Habib Bilen
20:50-21:00 Hiperprolaktinemi
Dr. Mustafa Özbek
21:00-21:10 Akromegali ve Cushing Sendromu
Dr. Habip Bilen
21:10-21:20 Hipopituitarizm
Dr. Hakan Korkmaz

KONFERANS

Oturum Başkanı: Dr. Suzan Tabur
20:50-21:20 Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı
Konuşmacı: Dr. Sadettin Öztürk
 

SÖZLÜ BİLDİRİLER

13:00 - 13:30

Tiroid Hormon Değerleri ve Suç Tipi Arasındaki İlişki
Kontrollü bir Çalışma (SS - I)

13:30 - 14:00

Hiponatremisi Olan ve Yatarak Tedavi Gören Hastaların
Değerlendirilmesi

14:00 - 14:30

Diyabetik Retinopatali Hastalarda Prolidaz Aktivitesi ve Oskidatif Stres Parametrelerinin Değerlendirilemsi

15:20 - 15:40

Hipofosfatamik Raşitizm Nedeni ile Takipli Hastada Gelişen Tersiyer
Hiperparatiroidizm

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi

1 - 3 Ekim 2020

Kongre Dili

Kongre resmi dili Türkçe’ dir.

Kongre Ajandası

Bildiri Gönderimi Başlangıç Tarihi: 10 Şubat 2020
İndirimli Kayıtların Son Günleri: 28 Şubat 2020
Son Bildiri Gönderme Tarihi: 9 Eylül 2020
Bildiri Sonuçlarının Açıklanması: 9 Eylül 2020
Bilimsel Program Başlangıç: 1 Ekim 2020
Bilimsel Program Bitiş: 3 Ekim 2020

Davet Mektubu

Talep edildiği takdir de GenX Kongre Organizasyon tarafından gönderilecektir.

ORGANİZASYON SEKRETERLİĞİ

Düzenleme Kurulu, GenX Kongre Organizasyon, Toplantı Resmi Acentesi olarak belirlemiştir. Toplantı çerçevesinde herhangi bir talebinizde GenX Kongre Organizasyon’a başvurmanızı rica ederiz. yusuf.arslan@genx.com.tr.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

ÖZET BAŞVURUSU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE GÖNDERME KURALLARI

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak ve TÜRKÇE olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.


Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi 9 Eylül 2020

Bildirinizi Sözlü Sunum, Poster Sunumu kategorilerinden uygun olanı seçerek gönderebilirsiniz. Sistem, seçtiğiniz kategori için sizi yönlendirecektir, ilgili adımlardaki soruları cevaplayarak veya ilgili dokümanları ekleyerek sonraki adımlara geçebilir ve bildirinizi Bilim Kurulu dikkatine gönderebilirsiniz.
 

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 9 Eylül 2020 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır.

KAYIT

E-KAYIT 2.950 TL
  1. Dijital stant alanına erişim
  2. TTB kredileri kazanma. Bilimsel programı izleyerek ve soruları yanıtlayarak ilgili oturuma atfedilen TTB kredilerini kazanma hakkı
  3. Dijital sözlü ve poster sunumlarına erişim
  4. Kongredeki yeniliklerden ve duyurulardan e-mail ve sms aracılığı ile bilgilendirme

* E-Kayıt ücretine %18 KDV dahil değildir.


KAYIT ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI
GenX Kongre ve Organizasyon Hizmetleri
Banka Garanti Bankası
Şube Adı ve Kodu Ahmediye – 740
Hesap No 9077533
Hesap Adı Geniks Kongre Org. ve Tur. Hizm. Tic. LTD Sti
IBAN (TL) TR60 0006 2000 7400 0006 2978 37

 

İLETİŞİM

BİLİMSEL SEKRETERYA

Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği
Adres: Murat Reis Mahallesi Selamet Sokak No:9
Üsküdar/İstanbul
Web: www.kedd.org.tr
E-Mail: info@kedd.org.tr


ORGANİZASYON SEKRETERYASI


Genx Kongre ve Organizasyon
Adres: Kuzguncuk Mah. İcadiye Cad. No: 3
Kuzguncuk 34674 / İstanbul
T: 0216 310 11 00
F: 0216 310 06 00
E-Mail: yusuf.arslan@genx.com.tr