DAVET

Değerli meslektaşlarımız,

Bu yıl üçüncü Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi'ni 29 Eylül-3 Ekim 2021 tarihleri arasında yine Muğla, Sarıgerme Hilton Dalaman Otel’de yapacağız.

Bilimsel programda Endokrinoloji, Metabolizma Hastalıkları ve Diyabet alanında klinik yaklaşımlar ile güncel konular ve gelişmeler yer alacaktır. Kongremiz 29 Eylül Çarşamba günü Tip 2 Diyabet Farmakolojik Tedavi Kursu ile başlayacak, sonrasında ikisi ana salon, bir tanesi yan salon olmak üzere 3 salonda paralel olarak devam edecektir. Kongremiz, konusunda uzman bilim insanlarının güncel konu ve yenilikleri olgu örnekleri ile sizlerle paylaşacağı bir bilimsel platform olacaktır.

COVID-19 enfeksiyonu pandemi sürecinde yaşanan olağanüstü dönem şartlarında maalesef 2020 yılında bir araya gelemedik. 2021 yılının ikinci yarısında Hilton Dalaman Otel’de bir araya gelmek dileğiyle sağlıklı günler dileriz.

Saygı ve sevgilerimizle,

Prof. Dr. Mustafa Araz
Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Başkanı

KURULLAR

Yönetim Kurulu

Başkan

Dr. Mustafa Araz

Başkan Vekili

Dr. Habib Bilen

Genel Sekreter

Dr. Derun Taner Ertuğrul

Sayman

Dr. Adnan Gökçel

Üyeler

Dr. Şakir Özgür Keşkek
Dr. Hakan Korkmaz
Dr. Aliye Pelin Tütüncüoğlu

Bilimsel Kurul

Dr. Emin Murat Akbaş
Dr. Barış Akıncı
Dr. Şebnem Aktaran
Dr. Mustafa Araz
Dr. Esra Ataoğlu
Dr. Semra Aytürk
Dr. Göksun Ayvaz
Dr. Okan Bakıner
Dr. Sema Basat
Dr. Mehmet Baştemir
Dr. Zeynel Beyhan
Dr. Habib Bilen
Dr. İlyas Çapoğlu
Dr. Ayşe Çarlıoğlu
Dr. Kürşat Dal
Dr. Nevin Dinçağ
Dr. Nilgün Güvener Demirağ
Dr. Berrin Çarmıklı Demirbaş
Dr. Ferhat Deniz
Dr. Cevdet Duran
Dr. Mehmet Ali Eren

Dr. Yunus Erdem
Dr. Oktay Ergene
Dr. Halil Önder Ersöz
Dr. Derun Taner Ertuğrul
Dr. Ramazan Gen
Dr. Adnan Gökçel
Dr. Kamile Gül
Dr. Sibel Güldiken
Dr. Eren Gürkan
Dr. Feridun Karakurt
Dr. Kubilay Karşıdağ
Dr. Ahmet Kaya
Dr. Cüneyt Kayaalp
Dr. Mehmet Keskin
Dr. Şakir Özgür Keşkek
Dr. Önder Kılıçoğlu
Dr.Faruk Kılınç
Dr. Gürcan Kısakol
Dr. Hakan Korkmaz
Dr. Mustafa Kutlu
Dr. Neslihan Önenli Mungan

Dr. Metin Özata
Dr. Barış Önder Pamuk
Dr. Semir Paşa
Dr. Kenan Sağlam
Dr. Fulden Saraç
Dr. Ramazan Sarı
Dr. İlhan Satman
Dr. Murat Sert
Dr. Ayşe Çıkım Sertkaya
Dr. Kerem Sezer
Dr. Tümay Sözen
Dr. Cem Şahin
Dr. Tamer Tetiker
Dr. Ercan Tuncel
Dr. Alpaslan Tuzcu
Dr. Aliye Pelin Tütüncüoğlu
Dr. Kubilay Ukinç
Dr. Aydan Usman
Dr. Hamiyet Yılmaz
Dr. Volkan Yumuk

KONU BAŞLIKLARI

DİYABET
OBEZİTE
HİPERLİPİDEMİ
TİROİD
HİPOFİZ
ADRENAL GONAD
KEMİK VE OSTEOPOROZ
SAĞLIKLI VE UZUN YAŞAM: Fonksiyonel endokrinoloji
NADİR METABOLİK HASTALIKLAR VE MULTİDİSİPLİNER BAKIŞ

BİLİMSEL PROGRAM


14:00-14:30

GİRİŞ KAYIT İŞLEMLERİ

AÇILIŞ

  SALON A SALON B
14:30-17:15

Tip 2 Diyabet Farmakolojik Tedavi Kursu

 
14:30-15:45

Yeni Tanı Alan Diyabetik Hasta

Oturum Başkanları : Dr. Habib Bilen, Dr. Taha Erdinç Ataman
14:30-14:50 A1c %6.5-8
Dr. Pelin Tütüncüoğlu
14:50-15-10 A1c %8-10
Dr. Arzu Bilen
15:10-15:30 A1c >%10
Dr. Adnan Gökçel
15:30-15:45 Tartışma

SÖZLÜ BİLDİRİLER - 1

Oturum Başkanları : Dr. Gönül Koç, Dr. Kıymet Tuna

SS-01 - İleri Evre Diyabetik Ayak Yaralarında Eş Zamanlı Hiberbarik Oksijen Tedavisi ve Cerrahi Debridmanlar
Recep Anlatıcı

SS-02 - KTÜ Tıp Fak Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Polinikliğinde 2010-2017 Yılları Arasında Saptanan Hipofiz Adenomları, alt tipleri ve görülme sıklıkları
İrfan Nuhoğlu

SS-03 - Tiroid Nodüllerinin Usg, İnce İğne Aspirasyon ve Patolojik Olarak Karşılaştırılması
DENİZ GEZER

SS-04 - SARS-CoV-2 ENFEKSİYONUNA SEKONDER DİABETES İNSİPİDUS
HÜLYA ODLUYURT

SS-05 - ON ALTI ODAKLI PAPİLLER TİROİD KARSİNOMU
Batuhan Baybars Durmuş

SS-06 - Diyabetik ve Non-Diyabetik Popülasyonda NAFLD Fibrozis Skoru ve Proteinüri İlişkisi
Tayyip İlker Aydın

SS-07 - D Vitamini ve Hiperparatiroidinin Ağırlık Kaybı Üzerine Etkisi
Nergis Akbaş

SS-08 - Çocukluk Çağı Obezitesinde Beden Kitle Endeksine Bağlı Bulbus Olfaktorius Hacmindeki Değişimlerin Radyolojik Kanıtları
Murat Karaoğlan

SS-09 - Yüksek doz steroid(20 gr) tedavisine rağmen remisyona girmeyen Graves orbitopatisinde rituximab deneyimi
Sadettin Öztürk

SS-10 - Osteogenezis İmperfekta Tanılı 3 Hastamızda Denosumab Tedavisinin Değerlendirilmesi
Çiğdem Yıldırım

SS-11 - Tekrarlayan pankreatit atakları olan diyabetik hastada metabolik cerrahi sonrası klinik ve laboratuar bulgularında dramatik iyileşme
Sadettin Öztürk

SS-12 - Diyabetik ve Non-Diyabetik Popüalsyonda Plazma Aterojenite İndeksi ve Proteinüri İlişkisi
Nergis Akbaş

SS-13 - Osteoporozu ve vertebral fraktürleri olan hastalarda teriparatid tedavisinin etkinliği: Tek merkez deneyimi
Sadettin Öztürk

SS-14 -Gebelik ve laktasyon osteoporozu nedeniyle gelişen multipl vertebra kırıklarının kalsiyum fosfat kullanılarak kifoplasti uygulaması
Orhan Büyükbebeci

SS-15 - Makroprolaktinomaya Bağlı Görme Alanı Kaybı Olan Hastada Dopamin Agonist Tedavisi İle Hızlı İyileşme: Olgu Sunumu
Hüsna SARAÇOĞLU


15:45-16:00 Tartışma
15:45-16:00 ARA 16:00-16:05  ARA
16:00-17:15

Bilinen Diyabeti Olan Hasta

Oturum Başkanı : Dr. Mustafa Araz, Dr. Mustafa Hartavi
16:00-16:20 OAD ile tedavi yoğunlaştırılması
Dr. Özgür Keşkek
16:20-16:40 EAD ile tedavi yoğunlaştırılması
Dr. Hakan Korkmaz
16:40-17:00 Çoklu insülin tedavisi
Dr. Derun Ertuğrul
17:00-17:15 Tartışma

16:05- 17:20
SÖZLÜ BİLDİRİLER - 2

Oturum Başkanları : Dr. Muhammed Kızılgül, Dr. Bekir Uçan

SS-16 - Diyabetik Böbrek Nakli Alıcılarında Bir Yıllık Greft Sağkalımının Donör İnflamatuar Belirteçleriyle İlişkisi
Ahmet Ziya Şahin

SS-17 - Obezite cerrahisi öncesi değerlendirme: Cushing? Pseudo cushing?
Taylan Metin

SS-18 - Asemptomatik, Atipik Bilateral Feokromasitoma ile Prezente Olan MEN2A Olgusu ve Feokromasitoma Tanısında Ga-68 DOTATATE
Elif Melis Baloğlu Akyol

SS-19 - Brown tümör ile başvuran atipik paratiroid adenom olgusu
Derya Sema Yaman Kalender

SS-20 - Kliniğimizde Tiroid Nodülü İle Takip Edilen Hastaların Klinik-Biyokimyasal-Sonografik Özellikleri İle Histoloji-Patoloji Sonuçları Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesi
SERVET BAŞDOĞAN

SS-21 - Graves Hastalarında D vitamini Seviyesi
Mine Öztürk

SS-22 - Premenopozal Dönemde Osteopeni Tespit Edilen Kadınların İncelenmesi
Zeynep Koç

SS-23 - MODY Olgularında Klinik Ve Laboratuvar Ipuçları Ve Moleküler Tanı Ile Ilişkisinin Araştırılması
Murat Karaoğlan

SS-24 - Prediyabetten diyabet gelişimini öngörmek için hastalıkla ilgili semptomlar önemli midir?
Tolga Akkan

SS-26 - Tip 2 Diyabetes Mellitus Hastalarında Frank's Sign Sıklığının Araştırılması
Mehmet Fehim Doğru

SS-27 - Tip 2 diyabetli hastalarda pankreas ekzokrin yetersizliği
Mustafa Gündoğdu

SS-28 - Tip II Diyabetli Hastalarda Fenofibrat Tedavisinin Retina ve Koroid Kalınlığı Üzerine Etkisi
Nedime Şahinoğlu Keşkek

SS-29 - İç Hastalıkları Covid Servisinde Yatan Covid-19 Enfeksiyonlu Diyabetik ve Non-Diyabetik Hastaların Karşılaştırılması
Ebru Türkkan Tekeşin17:20-17:35 Tartışma

  SALON A SALON B
 

AÇILIŞ OTURUMU

09:00-09:30

KONFERANS
İnsülinin 100. Yılı

Oturum Başkanı : Dr. Zeynel Beyhan
Konuşmacı : Dr. Mustafa Kutlu

KONFERANS
Obezite Tedavisinde Fitoterapi

Oturum Başkanı : Dr. Berrin Çarmıklı Demirtaş
Konuşmacı : Dr. Özgür Niflioğlu
09:30-10:30

PANEL
Endokrin Aciller

Oturum Başkanları : Dr. İlyas Çapoğlu, Dr. Gürcan Kısakol
09:30-09:45 Tiroid aciller
Dr. Emin Murat Akbaş
09:45-10:00 Adrenal aciller
Dr. Başak Bayraktar
10:00-10:15 Paratiroid aciller
Dr.İrfan Nuhoğlu
10:15-10:30 Tartışma

PANEL
Kardiyometabolik Sendrom 2021

Oturum Başkanları : Dr. Kenan Sağlam, Dr. Kubilay Ükinç
09:30-09:45 Hipertansiyon 2021
Dr. Nevzat Gözel
09:45-10:00 Dislipidemi 2021
Dr. Faruk Kılınç
10:00-10:15 İnsülin direnci
Dr. Seydahmet Akın
10:15-10:30 Tartışma
10:30-10:45

POSTER BİLDİRİLER

 
10:30-10:45 ARA
10:45-11:45

PANEL
Osteoporoz

Oturum Başkanları : Dr.Tümay Sözen, Dr. Berrin Çarmıklı Demirbaş
10:45-11:00 Premenopozal osteoporoz
Dr. Ziynet Alphan Üç
11:00-11:15 Erkekte osteoporoz
Dr. Sinan Çağlayan
11:15-11:30 Gebelik osteoporozu
Dr. İnan Anafaroğlu
11:30-11:45 Tartışma

PANEL
Covid 19

Oturum Başkanları : Dr. Özgür Keşkek, Dr. Abdullah İlhan
10.45-11.00 Covid 19 ve Pankreas
Dr. Canan Akkuş
11.00-11.15 Covid 19 ve diyabet, obezite
Dr. Derun Ertuğrul
11.15-11.30 Covid 19 ve endokrin hastalıklar, seksüel disfonksiyon
Dr. Bahri Evren
11.30-11.45 Psikiyatri ve Covid 19
Dr. Şengül Şahin, Dr. Gülçin Eboğa
11:45-12:30 UYDU SEMPOZYUMU

Diyabet Tedavisinde "Özgürlük"
Türkiye'de Diyabet Tedavisinde Yaşanan Zorluklar & IDegAsp Verileri ile Diyabet Tedavisinde Özgürlüğe Giden Yol

Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Araz
Konuşmacı: Dr. Okan Sefa Bakıner
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ / POSTER BİLDİRİLER (PS-01 - PS-28)
Oturum Başkanı: Dr. Nazif Yıldırım, Dr. Sevde Nur Fırat
13:30-14:50

PANEL
Tip 2 Diyabet Olgunda Oral Antidiyabetik Tedavini Sen Seç?

Oturum Başkanları : Dr. Göksun Ayvaz, Dr. Nevin Dinççağ
13:30-13:45 Tiyazolidindionlar
Dr. Mustafa Kutlu
13:45-14:00 Sulfonilüreler
Dr. Müge Özsan
14:00-14:15 SGLT2 inhibitörleri
Dr. Kerem Sezer
14:15-14:30 DPP4 inhibitörleri
Dr. Semir Paşa
14:30-14:50 Tartışma

PANEL
Gebelik ve Endokrin Hastalıklar

Oturum Başkanları : Dr. Aydan Usman, Dr. Fulden Saraç
13:30-13:50 Gebelik ve diyabet
Dr. Ayşe Çıkım Sertkaya
13:50-14:10 Gebelik ve tiroid
Dr. İnan Anaforoglu
14:10-14:30 Gebelik ve hipofiz
Dr. Ramazan Gen
14:30-14:50 Tartışma
14:50-15:00 ARA
15:00-15:45 UYDU SEMPOZYUMU

Diyabette Güçlü, Hipertansiyonda Üçlü Etki
Konuşmacılar: Dr. Mustafa Ünübol, Dr. Mehmet Kaplan
15:45-15:50 ARA
15:50-16:20 UYDU SEMPOZYUMU

Farklı Bakın Fazlasını Görün,
Obezite Tedavisinde Klinik Deneyimler

Oturum Başkanı: Dr. Kamile Gül
Konuşmacı: Dr. Demet Özgil Yetkin
16:20-16:50

KONFERANS
İleri Yaşta Gonadal Değerlendirme: Kime? Ne Zaman? Hangi Tedavi?

Oturum Başkanı : Dr. Zeynel Beyhan
Konuşmacı : Dr. Aydoğan Aydoğdu

KONFERANS
Olgularla Sekonder Hipertansiyon

Oturum Başkanı : Dr. Cem Şahin
Konuşmacı : Dr. Hamiyet Yılmaz
16:50-17:00 ARA
17:00-18:00

PANEL
Obezite Tedavisi

Oturum Başkanları : Dr. Rüştü Serter, Dr. Tevfik Sabuncu
17:00-17:15 Farmakolojik tedavi
Dr. Emre Bozkırlı
17:15-17:30 Cerrahi tedavi
Dr. Cüneyt Kayaalp
17:30-17:45 Obezitede endoskopıik tedaviler
Dr. Emre Yıldırım
17:45-18:00 Tartışma

PANEL
Nadir Görülen Metabolik Hastalıklar: Fabry Hastalığı

Oturum Başkanları : Dr. Mehmet Keskin, Barış Akıncı
17:00-17:15 Endokrinoloji gözüyle
Dr. Özgür Demir
17:15-17:30 Nefroloji gözüyle
Dr. Özlem Usalan
17:30-17:45 Kardiyoloji gözüyle
Dr. Mustafa Karabacak
17:45-18:00 Tartışma

  SALON A SALON B
09:00-09:30

KONFERANS
Nüks Cushing Hastalığına Yaklaşım

Oturum Başkanı : Dr. Tümay Sözen
Konuşmacı : Dr. Sema Yarman

KONFERANS
Hipofiz Yetersizliğine Klinik Yaklaşım

Oturum Başkanı : Dr. Şebnem Aktaran
Konuşmacı : Dr. Fatih Tanrıverdi
09:30-10:30

PANEL
Olgularla Graves Hastalığı Tedavisi

Oturum Başkanları : Dr. Gürcan Kısakol, Dr. Cevdet Duran
09:30-09:45 Kime medikal?
Dr. Eren Gürkan
09:45-10:00 Kime RAİ?
Dr. Umut Elboğa
10:00-10:15 Kime cerrahi?
Dr. Emin Murat Akbaş
10:15-10:30 Tartışma

PANEL
Diyabet ve Mikrovasküler Komplikasyonlar

Oturum Başkanları : Dr. Yunus Erdem, Dr. İlyas Çapoğlu
09:30-09:45 Retinopati
Dr. Nedime Keşkek
09:45-10:00 Nefropati
Dr. Funda Sarı
10:00-10:15 Nöropati
Dr. Alparslan Tuzcu
10:15-10:30 Tartışma
10:30-10:45 ARA
10:45-11:45

PANEL
Tiroid Nodülü ve Kanser Yönetimi

Oturum Başkanları : Dr. Gül Gürsoy, Dr. Mehmet Baştemir
10:45-11:00 Sitolojik değerlendirme
Dr. Gülnur Güler
11:00-11:15 Tiroid nodüllerine yaklaşım
Dr. Hakan Korkmaz
11:15-11:30 Diferansiye tiroid kanseri yönetimi
Dr. Kamile Gül
11:30-11:45 Tartışma

PANEL
Kalp ve Diyabet

Oturum Başkanları : Dr. Oktay Ergene, Dr. Mustafa Araz
10:45-11:00 Asemptomatik diyabetik hastanın kardiyak değerlendirilmesi
Dr. Mehmet Kaplan
11:00-11:15 Kalp yetersizliği olan diyabetik hastanın tedavisi
Dr. Ahmet Çelik
11:15-11:30 Diyabetik hastada perkütan koroner girişim mi? Koroner by-pass mı?
Dr. Ertan Vuruşkan
11:30-11:45 Tartışma
11:45-12:30 UYDU SEMPOZYUMU

Güncel Kanıtlar ile Yeni T2DM Hastası için Erkenden Harekete Geçmenin Önemi ve Kolay Yolu
Konuşmacılar: Dr. Mustafa Araz, Dr. Habib Bilen
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:50

PANEL
Tip 2 Diyabet Olgunda İnjektabl Tedavini Sen Seç?

Oturum Başkanları : Dr. Ercan Tuncel, Dr. Göksun Ayvaz
13:30-13:45 Hangi hastaya GLP-1 reseptör agonisti
Dr. Okan Bakıner
13:45-14:00 Hangi hastaya bazal insülin
Dr. Mehmet Ali Eren
14:00-14:15 Hangi hastaya karışım/ko-formülasyon
Dr. Hasan Aydın
14:15-14:30Hangi hastaya yoğun insülin
Dr. Serdar Güler
14:30-14:50 Tartışma

PANEL
Tüm Yönleriyle Gaucher Hastalığı

Oturum Başkanları : Mehmet Keskin, Tevfik Demir
13:30-13:45 Endokrinoloji gözü ile
Dr. Özgür Demir
13:45-14:00 Hematoloji gözüyle
Dr. Vahap Okan
14:00-14:15 Gastroenteroloji gözüyle
Dr. Sezgin Barutçu
14:15-14:30 Olgularla Gaucher Hastalığı
Dr. Sadettin Öztürk
14:30-14:50 Tartışma
14:50-15:00 ARA
15:00-15:45 UYDU SEMPOZYUMU

Tip 2 Diyabet Tedavisinde Primer ve Sekonder Kardiyovasküler Korunmada Dulaglutid
Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Araz
Konuşmacılar: Dr. Aydoğan Aydoğdu, Dr. Okan Sefa Bakıner
15:45-15:50 ARA
15-50-16:35 UYDU SEMPOZYUMU

Retinopati ve Hipertrigliseridemi Endikasyonları ile Diyabette Fenofibrat
Oturum Başkanı: Dr Kubilay Karşıdağ
Konuşmacılar: Dr. Meral Kayıkçıoğlu, Dr. Nedime Keşkek
16:35-17:05

KONFERANS
Tümay Sözen konferansı: Osteoporoz Tanı ve Tedavisi

Oturum Başkanı : Dr. Mustafa Kutlu
Konuşmacı : Dr. Şebnem Aktaran

KONFERANS
Nöroendokrin Tümorlerde Nükleer Görüntüleme ve Tedavide Paradigma Değişikliği

Oturum Başkanı : Dr. Tevfik Demir
Konuşmacı : Dr. Umut Elboğa
17:05-17:45

KONFERANS

Oturum Başkanı : Dr. Ahmet Kaya
17:05-17:25 Non-fonksiyonel sürrenal insitentaloma
Dr. Aslı Doğruk Ünal
17:25-17:45 Obezitenin Kökeni ve Evrimi
Dr. Murat Karaoğlan

KONFERANS

Oturum Başkanı : Dr. Cevdet Duran
17:05-17:25 Endokrinolojik Hastalıklarda Alternatif Splicing Mekanizmaları
Dr. Selvihan Beysel
17:25-17:45 Diyabet ve beyin
Dr. Derya Argun

  SALON A SALON B
09:00-09:30

KONFERANS
Kardiyometabolik Hastalık Olarak Nonalkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı

Oturum Başkanı : Dr. Adnan Gökçel
Konuşmacı : Ahmet Kaya

KONFERANS
Nefrolog Gözüyle Diyabet Tedavisi

Oturum Başkanı : Dr. Celalettin Usalan
Konuşmacı : Dr. Yunus Erdem
09:30-10:30

PANEL
Olgularla Hirşutizm

Oturum Başkanları : Dr. Kürşat Ünlühizarcı, Dr. Hasan Aydın
09:30-09:45 Olgu 1
Dr. Müge Özsan
09:45-10:00 Olgu 2
Dr. Suzan Tabur
10:00-10:15 Olgu 3
Dr. Yasin Şimşek
10:15-10:30 Tartışma

KONFERANS
09:30-10:00
Tiroiditlerde Ayırıcı Tanı ve Tedavi

Oturum Başkanı : Dr. Kürşat Dal
Konuşmacı : Dr. Uğur Ünlütürk

KONFERANS
10:00-10:30
Anti Diyabetikler ve Kardiorenal Kazanımlar

Oturum Başkanı : Dr. Mustafa Araz
Konuşmacı : Dr. Mustafa Kanat
10:30-10:45 ARA
10:45-11:45

PANEL
Tip 2 Diyabette İnsülin Tedavini Sen Seç

Oturum Başkanları : Dr. Kubilay Karşıdağ, Dr. Rüştü Serter
10:45-11:10 Hangi bazal insülin: Detemir? U100 Glarjin? U300 Glarjin?
Dr. Ramazan Sarı
11:10-11:35 Hangi hazır karışım: Premix? Co- Formülasyon?
Dr. Kubilay Ukinç
11:35-11:45 Tartışma

KONFERANS
10:45-11:15
Endokrin Hastalıklarda Dermatolojik Bulgular

Oturum Başkanı : Dr. Kenan Sağlam
Konuşmacı : Dr. Selma Korkmaz

KONFERANS
11:15-11:45
İnsülin Alerjileri ve Desensitizasyon

Oturum Başkanı : Dr. Mehmet Baştemir
Konuşmacı : Dr. Kevser Onbaşı
11:45-12:30 UYDU SEMPOZYUMU

Tip 2 Diyabet’in Bermuda Üçgeni: HbA1c, Kalp ve Böbrek
Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Araz
Konuşmacılar: Dr. Habip Bilen, Dr. Ahmet Çelik
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:50

PANEL
Hipofiz

Oturum Başkanları : Dr. Sema Yarman, Dr. Habip Bilen
13:30-13:50 Akromegali
Dr. Esra Hatipoğlu
13:50-14:10 Cushing Hastalığı
Dr. Abdullah Taşlıpınar
14:10-14:30 Prolaktinoma
Dr. Şebnem Aktaran
14:30-14:50 Tartışma

PANEL
Kllinikendokrinoloji ve Enfeksiyon

Oturum Başkanı : Dr. Kubilay Karşıdağ
13:30-13:50 Diyabetik ayak
Dr. Bülent Ertuğrul
13:50-14:10 COVID-19 ve Aşılama
Dr. ilkay Karaoğlan
14:10-14:20 Tartışma

KONFERANS

Oturum Başkanı : Dr. Ercan Tuncel
14:20- 14:50 Glukoz Takip Sistemleri
Dr. Fatih Tanrıverdi
14:50-15:00 ARA
15:00-15:45 UYDU SEMPOZYUMU

iGlarLixi ile Etkinliğin de Ötesinde
Oturum Başkanı: Dr. Mustafa Araz
Konuşmacılar: Dr. Emre Bozkırlı. Dr. Hakan Korkmaz
15:45-15:50 ARA
15:50-16:20 UYDU SEMPOZYUMU

Diyabet ve Komplikasyonlarına Bütünsel Yaklaşım
Konuşmacılar: Dr. Mustafa Kutlu, Dr. Kubilay Ükinç
16:20-16:50

KONFERANS
Polikistik Over Sendromu

Oturum Başkanı : Dr. Adnan Gökçel
Konuşmacı : Dr. Kürşat Ünlühizarcı

KONFERANS
Prediyabet ve Diyabette Metformin mi? Akarboz mu?

Oturum Başkanı : Dr. Ece Harman
Konuşmacı : Dr. Özgür Keşkek
16:50-17:00 ARA
17:00-17:45

PANEL
Non-alkolik Yağlı Karaciğer HastalığI: Farklı Gözler, Farklı Bakışlar

Oturum Başkanları : Dr. Tamer Tetiker, Dr. Yusuf Yılmaz
17:00-17:15 Endokrinolog gözüyle
Dr. Ahmet Kaya
17:15-17:30 Hepatolog gözüyle
Dr. Kadir Demir
17:30-17:45 Tartışma

MİNİ KURS 4
Karbonhidrat Sayımı ve İnsülin Pompa Tedavi Kursu

Oturum Başkanı : Dr. Ercan Tuncel
Konuşmacılar : Dr. Nazan Son, Dr. Osman Son

  SALON A SALON B
09:00-10:00

PANEL
Diyabetik Hastanın Pre-Operatif Yönetimi

Oturum Başkanları : Dr. Ferhan Mantar, Dr. Pelin Tütüncüoğlu

09:00-09:15 Yeni Tanı Hasta
Dr. Hasan Kocaayan
09:15-09:30 OAD Kullanan hasta
Dr. Zeynep Zehra Gümüş
09:30-09:45 İnsülin kullanan hasta
Dr. Yusuf Üzüm
09:45-10:00 Tartışma

PANEL
Olgularla Endokrinoloji ve Diyabet

Oturum Başkanları : Dr. Özcan Özbağ, Dr. Adem Kıdık
09:00-09:10 Olgu 1
Dr. Ahmet Ziya Şahin
09:10-09:20 Olgu 2
Dr. Esma Gülsüm Arslan Cellat
09:20-09:30 Olgu 3
Dr. Elif Melis Baloğlu Akyol
09:30-09:40 Olgu 4
Dr. Sadettin Öztürk
09:40-09:50 Olgu 5
Dr. Ferit Arğun
09:50-10:00 Olgu 6
Dr. Nida Uyar
10:00-10:30

KONFERANS
Tiroid Hormon Replasman Tedavisi Kime? Nasıl?

Oturum Başkanı : Dr. Berrin Çarmıklı Demirbaş
Konuşmacı : Dr. Dilek Tüzün

PANEL
Olgularla Endokrinoloji

Oturum Başkanı : Dr. Mahmut Muzaffer İlhan
10:00-10:10 Olgu-1
Dr. Halil Demirkan
10:10-10:20 Olgu-2
Dr. Şerife Mehtap Boylubay
10:20-10:30 Olgu-3
Dr. Ümit Çavdar
10:30-10:40 ARA
10:40-11:10

KONFERANS
Diyabet ve Ramazan

Oturum Başkanı : Dr. Aydın Çifci
Konuşmacı : Dr. Hidayet Memmedzade
 
11:10-11:40

KONFERANS
Tiroid Nodüllerinde Ablasyon

Oturum Başkanı : Dr. Kamile Gül
Konuşmacı : Dr. Mehmet Sercan Ertürk
 
11:40-12:10

KONFERANS
Endokrin ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı

Oturum Başkanı : Dr. Pınar Karakaya
Konuşmacı : Dr. Sadettin Öztürk
 

GENEL BİLGİLER

Kongre Tarihi

29 Eylül - 3 Ekim 2021

Kongre Dili

Kongre resmi dili Türkçe’ dir.

Kongre Ajandası

Bildiri Gönderimi Başlangıç Tarihi: 10 Şubat 2021
İndirimli Kayıtların Son Günleri: 28 Şubat 2021
Son Bildiri Gönderme Tarihi: 13 Eylül 2021
Bildiri Sonuçlarının Açıklanması: 17 Eylül 2021
Bilimsel Program Başlangıç: 29 Eylül 2021
Bilimsel Program Bitiş: 3 Ekim 2021

Davet Mektubu

Talep edildiği takdirde GenX Kongre Organizasyon tarafından gönderilecektir.

ORGANİZASYON SEKRETERLİĞİ

Düzenleme Kurulu, GenX Kongre Organizasyon, Toplantı Resmi Acentesi olarak belirlemiştir. Toplantı çerçevesinde herhangi bir talebinizde GenX Kongre Organizasyon’a başvurmanızı rica ederiz:arda.tumer@genx.com.tr.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

ÖZET BAŞVURUSU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE GÖNDERME KURALLARI

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak ve TÜRKÇE olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.


Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi 13 Eylül 2021

Bildirinizi Sözlü Sunum, Poster Sunumu kategorilerinden uygun olanı seçerek gönderebilirsiniz. Sistem, seçtiğiniz kategori için sizi yönlendirecektir, ilgili adımlardaki soruları cevaplayarak veya ilgili dokümanları ekleyerek sonraki adımlara geçebilir ve bildirinizi Bilim Kurulu dikkatine gönderebilirsiniz.
 

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Bildirinin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiri sahibinin kongre kaydını en geç 15 Eylül 2021 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır.

KAYIT & KONAKLAMA

KAYIT BEDELLERİ
Kayıt Tipi Ücret
Uzman 1.500 TL
Firma Temsilcisi 1.200 TL

E-KAYIT
E-KAYIT 4.000 TL

KEDD 2021 Kongresinin online gerçekleşmesi durumunda;

KONAKLAMA BEDELLERİ
Otel Ücret
Tek kişilik Oda
Dalaman Hilton Otel 4 gece **Yerimiz kalmamıştır. 7.975 TL
TUI BLU Tropical Otel 7.975 TL
Double oda ve refakatçi ücretleri için GenX Kongre ile iletişime geçiniz.

Konaklama Ücretine dâhil olan servisler;

  1. Konaklanan otelde 4 gece ultra her şey dahil konaklama
  2. Kongre bilimsel aktiviteleri süresince kongre otelinde konaklamayan ve konaklama hizmetini kongre acentesinden almayan katılımcılardan ya da sponsorlarından, otel tarafından talep edilen dış katılımcı bedelini ayrıca tahsil edilecektir. Kongre dış katılımcı bedeli günlük 500 TL dir.
KONAKLAMA İPTAL ŞARTLARI
TRANSFER

Havalimanı – Otel arası 29 Eylül tarihinde geliş ve 3 Ekim tarihinde dönüş olarak gerçekleşecek toplu transferler için kişi başı transfer bedeli çift yön 500TL dir.
Bu tarihler dışında talep edilecek özel transferler ile ilgili GenX Kongre ile iletişime geçiniz.

Yukarıda belirtilen tüm ücretlere KDV ilave edilecektir.

KAYIT ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI HESAP NUMARASI
GenX Kongre ve Organizasyon Hizmetleri
Banka Garanti Bankası
Şube Adı ve Kodu Ahmediye – 740
Hesap No 9077533
Hesap Adı Geniks Kongre Org. ve Tur. Hizm. Tic. LTD Sti
IBAN (TL) TR60 0006 2000 7400 0006 2978 37

 

İLETİŞİM

BİLİMSEL SEKRETERYA

Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Derneği
Adres: Murat Reis Mahallesi Selamet Sokak No:9
Üsküdar/İstanbul
Web: www.kedd.org.tr
E-Mail: info@kedd.org.tr


ORGANİZASYON SEKRETERYASI


Genx Kongre ve Organizasyon
Adres: Kuzguncuk Mah. İcadiye Cad. No: 3
Kuzguncuk 34674 / İstanbul
T: 0216 310 11 00
F: 0216 310 06 00
E-Mail: arda.tumer@genx.com.tr